Aðferða- og gæðahandbók í læknisfræðilegri myndgreiningu. 

Valmynd

14. Lyf sem eru varasöm við gjöf á joðskuggaefni

Sjá:   ESUR Guidelines on Contrast Media

Lyf sem mælt er með að gera hlé á notkun á 24 klst fyrir skuggaefnisgjöf, sé það mögulegt:

Ef til staðar eru áhættuþættir fyrir PC-AKI, sjá kafla 4.4 og 4.5.